Bukmacher

Totalizator Sportowy

Działalność o charakterze hazardowym jest w naszym kraju prowadzona nie tylko przez firmy prywatne, ale również i państwowe. Najlepszym przykładem tych drugich właśnie jest w tym miejscu Totalizator Sportowy – to nazwa znana doskonale każdemu Polakowi. Każdy z pewnością chociaż raz próbował swojego szczęścia, kupując los czy puszczając zakład w totolotka. Większość naszych rodaków robi to jednak systematycznie, bo w rzeczy samej jest o co powalczyć. Totalizator Sportowy został powołany do życia dokładnie w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia – Prezydium Rządu podjęło specjalną uchwałę w tej właśnie sprawie. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, jednakże na terenie całego kraju posiada ona kilkanaście punktów sprzedaży. Prezesem Totalizatora Sportowego jest w chwili obecnej Sławomir Dudziński. Kapitał zakładowy tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi sto piętnaście milionów złotych. Totalizator Sportowy porusza się w głównej mierze w takich obszarach jak loterie pieniężne, gry liczbowe oraz tak zwane zakłady wzajemne. Jeżeli chodzi o te dwie pierwsze, to w tym zakresie jest to w Polsce monopolista. Gry liczbowe i loterie pieniężne są zdominowane przez Totalizator Sportowy, który nie ma w tym zakresie żadnej konkurencji w Polsce. Wpływy uzyskiwane z zakładów etc. są przeznaczane w głównej mierze na rozwój działalności sportowej w Polsce, w mniejszym zakresie na promowanie kultury, a w stopniu można powiedzieć szczątkowym, zasilają Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla bukmacher.net. Copyright 2011.